Deneyim

1997 – 2002 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD. / Araştırma Gör.

2002 – 2006 Bartın  Devlet Hastanesi, Bartın / Genel Cerrahi Uzmanı

2006 – 2008 Ankara Atatürk  E.A. Hastanesi / Genel Cerrahi Uzmanı

2008 – 2010 Rize Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D, Rize / Yrd. Doç. Dr.

2009 – 2010 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD. Karaciğer-Böbrek Transplantasyon Ünitesi / Yrd. Doç. Dr.

2010 – 2013 T.C Sağlık Bakanlığı THSK Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Başkan Yardımcılığı / Genel Cerrahi Uzmanı

2013 – 2014 Ankara Numune E.A. Hastanesi / Genel Cerrahi Uzmanı

2014 – 2017 Ankara Numune E.A. Hastanesi Karaciğer Safra Yolları Kliniği (Bölüm Başkanı) / Doç. Dr. (Genel Cerrahi Uzmanı – Eğitim Görevlisi)

2017 – Halen Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D İstanbul / Prof. Dr. (Öğretim Üyesi)

Eğitim

1996 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi / Lisans / Y.Lisans

2002 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD. / Tıpta Uzmanlık / Doktora

2009 Rize Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD. / Yrd. Doç. Dr.

2014 Ankara Numune E.A. Hastanesi Genel Cerrahi AD. / Doçent

2020 Başkent Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi AD. / Profesör