Bası dolayısıyla 4.evre oluşan yaraya vac tedavisi ile müdahale ettik ve sonrasında yara bakım ile yarayı iyileştirdik.

 


 

 

Diyabete bağlı  damar tıkanıklığı oluşan hastamıza ilk damar açma işlemi yapılmıştır son evre yarası olan hastamıza yara bakım tedavisi yapılarak iyileştirilmiştir.

 


 

 

Hastamız  90 yaşında ameliyat sonrası komplikasyon olan hastamızda yara bakım yapılarak iyileştirildi.

 


 

 

Hastamız 80 yaşında erkek hastamız bası yarasından ötürü topukta nektorik yani evrelenditelemeyen yarası olan hastamızda debritman işleminden sonra yara bakım ürünleriyle yarasını kapattık.

 


 

 

Hastamız 70 yaşında kadın hasta bacağında hematom olan hastamızın hematom drenajı yapılarak yara bakım ürünleriyle yarası iyileştirildi.

 


 

 

Hasta 60 yaşında erkek hasta diyabete bağlı damar tıkanıklığı olan hastanın anjiyo işlemi yapıldıktan sonra 2.ve 3.parmak nekrotik gitti ve amputasyon yapıldı sonrası ise vac tedavisi ve yara bakım ürünleriyle iyileştirildi.

 


 

 

Hasta bası yarasına bağlı nekrotik dokusu oluşan 80 yaşındaki hastaya debritman işlemi yapıldıktan sonra vac uygulaması yapıldı sonrasında yara bakım ürünleriyle yarası kapatıldı.

 


 

 

Hasta ve hastanın nekrotik dokuları temizlendi ve yara bakım ürünleriyle tedavisi yapıldı.

 


 

 

Hasta damar tıkanıklığı sonucu amputasyona giden hastamızın anjiyo yapıldıktan sonra vac tedavisiyle iyileşme süreci.

 


 

 

Lenfomaya bağlı yarası gelişen 80 yaşında erkek hasta yara bakım ürünleri kullanılarak tedavisi devam ediyor.

 


 

 

60 yaşında kadın hastamızın ortopedi ameliyatı sonrası yara iyileşmesinde problem olması nedeniyle yara bakım urunleri ile yara iyileşmesi sağlandı.

 


 

 

Ortopedi ameliyatından sonra nekrotik dokusu gelişen hastamızın yara Bakm ürünleriyle iyileşme süreci.

 


 

 

50 yaşında kadın hasta kansere bağlı bacağından kitle çıkarılan hastanın vac tedavisi sonucunda iyileşme süreci.

 


 

 

Hasta 70 yaşında diyabeti olan hastanın bası yarasına bağlı sağ lateral dokuda nekrotik dokusu oluştu buna bağlı olarak yarası temizlendi ve vac tedavisi uygulandı kapanma süreci devam ediyor.